Lịch thanh toán căn hộ Chánh Hưng Giai Việt

Chánh Hưng – Giai Việt (Block B2)
(Áp dụng từ ngày 10/03/2014 đến ngày 10/06/2014)

Phương thức thanh toán:
- Thanh toán 95% giá trị căn hộ chiết khấu ngay 5% trên giá bán trước thuế VAT.
- Thanh toán 70% giá trị căn hộ được nhận nhà ở ngay, được chiết khấu 2% trên giá bán trước thuế VAT, 30% còn lại được trả chậm trong vòng 02 năm không tính lãi suất.
- Thanh toán 50% giá trị căn hộ được nhận nhà ở ngay, 50% còn lại được trả chậm trong vòng 03 năm không tính lãi suất.

Tiến độ thanh toán 70%:
Đặt cọc
20.000.000 VNĐ
THANH TOÁN
THỜI HẠN THANH TOÁN
TL % THANH TOÁN
Lần 1
Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc
20%
Lần 2
Trong vòng 01 tháng kể từ lần 1 + phí bảo trì 2%
50%
Lần 3
Trong vòng 04 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 4
Trong vòng 08 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 5
Trong vòng 12 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 6
Trong vòng 16 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 7
Trong vòng 24 tháng kể từ lần 1
5%
TỔNG CỘNG
100%

Tiến độ thanh toán 50%:
Đặt cọc
20.000.000 VNĐ
THANH TOÁN
THỜI HẠN THANH TOÁN
TL % THANH TOÁN
Lần 1
Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc
20%
Lần 2
Trong vòng 01 tháng kể từ lần 1 + phí bảo trì 2%
20%
Lần 3
Trong vòng 02 tháng kể từ lần 1
10%
Lần 4
Trong vòng 06 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 5
Trong vòng 10 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 6
Trong vòng 14 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 7
Trong vòng 18 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 8
Trong vòng 22 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 9
Trong vòng 26 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 10
Trong vòng 30 tháng kể từ lần 1
5%
Lần 11
Trong vòng 34 tháng kể từ lần 1
10%
Lần 12
Trong vòng 36 tháng kể từ lần 1
5%
TỔNG CỘNG
100%

ĐẶC BIỆT: Khi khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ trong thời gian này sẽ được tặng gói khuyến mãi như sau:
- Miễn phí 01 năm phí quản lý căn hộ Chánh Hưng Giai Việt.
- Miễn phí 01 năm phí giữ xe.
căn hộ Chánh Hưng Giai Việt, can ho chanh hung giai viet, can ho chanh hung quan 8
Tổng thể khu căn hộ Chánh Hưng Giai Việt 

0 nhận xét: